Одобрен пројекат библиотеке „Милован Глишић“
Решењем број 401-01-231/2023-02 Министарство Културе Р. Србије одобрило је библиотеци „Милован Глишић“ у Љубовији средства у износу од 500.000 динара за финансирање или суфинансирање пројеката у библиотечко-информационој делатности у 2023 години.

Пројектом је обухваћено опремање Дечијег одељења, новим рачунарима,видео бимом, интерактивном таблом и скенером за библиотечку грађу.У образложењу одлуке комисија је утврдила да је документација подносиоца уредна и пристигла у траженом року, као и да је пројекат одговорио на Критеријуме за избор пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Р. Србије. Комисија подржава пројекат јер његовом реализацијом створиће се подстицајно и креативно окружење за најмлађе кориснике.

Ми се овом приликом захваљујемо Министарству културе што је препознало потребе наше библиотеке за још бољи и квалитетнији рад


Објављено: 11.05.2023. - 16:39:04

Књига месеца - јун

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2023.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018