Кадар
Библиотека има 8 стално запослених радника од којих су 4 радника са директором директно укључена у библиотечку делатност.

Један библиотекар и 2 књижничара су директно везана радом са читаоцима.

Књига месеца - јануар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2021.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018