O нама
Библиотека „Милован Глишић“ Љубовија постоји од 1939. године, када је радила у саставу Народног универзитета. Према подацима објављеним у тадашњој штампи, наредне године набављено је 400 нових књига и уписано 100 сталних читалаца. После рата Библиотека ради самостално све до 1965. године када је поново припојена Народном универзитету.

Под данашњим називом Библиотека „Милован Глишић“ ради од 31. јануара 1996. године када је према одлуци оснивача СО Љубовија формирана као једина институција културе у овој општини. Да би као таква задовољила све културне потребе становништва поред основне делатности Библиотека се бави и кинематографскком делатношћу, културно-образовном, сценском, издавачком...

Просторије за рад библиотеке, јавне и културне манифестације смештене су и једној згради, чија је корисна површина 1300 м2, од чега 140 припада Библиотеци са читаоницом. Последњих година уложена су знатна средства за набавку савремене опреме: компјутера за аутоматску обраду књижног фонда.

Библиотека је отвореног типа, фондови су доступни читаоцима али је евидентан недостатак инвентара и простора како би све потребе корисника биле задовољене.Тренутно Библиотека има око 400 чланова инастоји да се тај број стално повећава

ВИЗИЈА: Настојање да Библиотека постане модеран библиотечко-информациони центар, као и центар културних дешавања града. Библиотека ће и у будуће настојати да подиже ниво културног живота средине али и активно учествује у образовању становништва, задовољавајући потребе људи за знањем и информацијама.

Књига месеца - август

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2021.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018