Чланарина
Поштовани корисници,

На почетку, још једне календарске године, Библиотека „Милован Глишић“-Љубовија врши упис нових чланова. Желећи да књига, и друге услуге, које пружа наша установа, буду доступне што већем броју корисника, цена чланарине остала је непромењена, ево већ, осму годину за редом.О висини чланарине можете се информисати на нашем сајту www.biblioteka-ljubovija.org.rs

Правилник о условима и начину коришћења библиотечке грађе

 • Чланарина важи годину дана од дана уписа
 • Могу се позајмити највише три књиге истовремено
 • Рок за задржавање књига је највише три недеље
 • Рок се може продужити за још три недеље
 • Ако корисник изгуби чланску карту, биће му издата нова, за коју плаћа надокнаду у износу од 10% пуног износа годишње чланарине
 • Ако корисник одбије да врати књигу или одбије да плати казну, ускраћује му се чланство у Библиотеци на рок од 1 године и покреће се одговарајући поступак пред надлежним судом
 • Изгубљену или оштећену књигу корисник је дужан да замени истом књигом, замени другом књигом у договору са библиотекаром или плати надокнаду у бруто износу тржишне вредности књиге.

Радно време Библиотеке је сваког радног дана од 07-20 часова, а суботом oд 09-14 часова.

Право на бесплатно учлањење имају: (уз валидан документ који потврђује неки од наведених статуса)

 • деца предшколског узраста
 • ученици првог разреда основне школе
 • добровољни даваоци крви (који су крв дали у текућој или претходној години)
 • донори органа
 • лица са инвалидитетом

Добро дошли...Објављено: 18.01.2021. - 19:15:45

Књига месеца - јануар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2021.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018