Стручни надзор у библиотеци
Сагласно програму рада Библиотеке шабачке за 2019. годину, а на основу чланова 22. и 25. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије, бр.52/11) и у складу са Упуством о начину вршења надзора над стручним радом у библиотекама (Службени гласник Републике Србије, бр. 7/13) овлашћени библиотекар Матичне службе Библиотеке шабачке Небојша Цвејић, 28. новембра 2019 год. извршио је надзор над стручним радом у библиотеци „Милован Глишић“ у Љубовији.Објављено: 29.11.2019. - 12:01:09

Књига месеца - август

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2020.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018