О читању
О ЧИТАЊУ: ШТА ЧИТАМО И ШТА ПРЕПОРУЧУЈЕМО-ПОСТОЈЕЋЕ И МОГУЋЕ ПРАКСЕ ВРЕДНОВАЊА И ПРОМОВИСАЊА КЊИЖЕВНОСТИ У БИБЛИОТЕКАМА

Једно од стално актуелних, међу библиотекарима често постављаних питања јесте-Колико библиотека данас утиче на развој локалне заједнице и друштва у целини? Колико је она заиста важна за савремено друштво? На ова и друга питања јуче су у Народној библиотеци Србије покушали да дају одговоре Беба Станковић, виша библиотекарака из Одељења за културне програме и протокол НБС, и Марјан Маринковић, виши библиотекар и помоћник директора за библиотечку делатност Библиотеке града Београда, као и бројни библиотечки радници из Србије,међу којима су били и библиотекари из библиотеке “Милован Глишић”, Стојан Ивановић и Гордана Спасојевић који су учествовали на овом скупу.Један од главних проблема који се јавља када је у питању читање и читалачки укус корисника библиотечких услуга јесте раскорак између квалитетне и оне друге литературе која је мање примерена библиотечким полицама, а тражи се и чита.Господин Маринковић говорио је и о добрим праксама и савременим технологијама и могућностима које пружа али и намеће савремено доба у изградњи квалитетног читалачког укуса, као и о интервенцијама у простору и на фонду, програмским активностима које привлаче читаоце.Употреба савремених технологија, комуникација са корисницима као и сарадња са медијама јако су битни сегменти приликом вредновања и промовисања књижевности у библиотекама закључио је на крају јучерашњег излагања г. Маринковић.


Објављено: 29.03.2018. - 16:08:38

Књига месеца - март

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2019.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018