Примери добре праксе у очувању културне баштине
Последњи стручни , акредитовани семинар, у овој години, за библиотекаре мачванског округа одржан је 21. децембра у шабачкој библиотеци са темом Библиотека шабачка-„Примери добре праксе у очувању културне баштине“. . У Дворани Винавер Библиотеке шабачке окупили су се библиотекари матичне библиотеке и јавних библиотека из округа, представници Градске управе, представници СПЦ, колеге из шабачког музеја и архива библиотекари из библиотеке града Београда библиотекари из Војног архива из Београда,, како би им се овим путем презентована дугогодишња пракса у чувању културног наслеђа. У оквиру три сегмента семинара, присутнима су изложена искуства шабачких библиотекара у дигитализацији, процесу конзервације и рестаурације, као и у пописивању старе и ретке књиге, вођењу регистра и каталогизацији исте.
Интерактивни приступ, мноштво корисних и применљивих информација проверених и потврђених у овдашњој пракси, пажљиво је пропратило око 25 учесника.
Посебно треба истаћи да је овај стручни семинар акредитован у години када Библиотека шабачка прославља свој 170. рођендан и представља један од два акредитована програма стручног усавршавања који је акредитовала једна јавна библиотека.


Објављено: 23.12.2017. - 23:32:45

Књига месеца - септембар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2018.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018