Стручни надзор у библиотеци
На основу Закона о библиотечко-информационој делатности, одредби Правилника о надзору над стручним радом у библиотеци и Плана рада Матичне службе Библиотеке шабачке за 2017. годину овлашћени библиотекар Матичне службе Библиотеке шабачке Небојша Цвејић, обавио је 7. децембра 2017. године надзор у библиотеци “Милован Глишић” у Љубовији.Надзор је извршен у присуству директорке библиотеке Маријане Петаковић и присутних библиотекара.Надзор над стручним радом и увид у услове рада у којима Библиотека остварује своје, законом утврђене функције извршен је у складу са важећим законским и подзаконским актима и сагласно упуствима и стандардима који регулишу обављање библиотечке делатности у народним библиотекама на територији Р. Србије.Надзором су обухваћени: услови за рад и развој библиотеке( простор,опрема, кадрови,фондови), прикупљање, обрада, чување, коришћење, ревизија и отпис библиотечке грађе и културно-просветна делатност. Небојша Цвејић, са директирком библиотеке и библиотекаром имали су састанак и са председником општине Љубовија Милованом Ковачевићем где се разговарало о даљем унапређењу ове установе и плановима за будући рад.


Објављено: 08.12.2017. - 23:54:26

Књига месеца - април

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2018.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018