„Читалачки клубови у библиотеци”
Стручни семинар на тему „Читалачки клубови у библиотеци“ одржан је 1.децембра 2017.год а домаћин је била библиотека *17септембар* у Малом Зворнику., О формирању, организацији и вођењу читалачких клубова говорила је Јелена Бенић, виши дипломирани библиотекар Одељења селективне набавке у Народној библиотеци Србије.

Библиотекари су кроз интерактивно предавање, имали прилику да се упознају са појмом читалачких клубова, њиховим историјским развојем, са појмом читалачке групе, потом са читалачким клубовима у библиотеци и њиховом сврхом. Било је речи и о врстама читалачких клубова (према узрасту, полу, жанру, посебним интересима), као и о формирању и организацији истих.

Последњи, завршни сегмент био је посвећен примерима добре праксе у свету и окружењу, да би семинар био окончан евалуацијом.

Присутни библиотекари из Лознице,Владимираца, Богатића Шапца и Љубовије одлично су оценили теме предавања и оно што су чули, а неки су и констатовали да већ у својим срединама организују сличне облике рада са корисницима, али да их до сада нису дефинисали као клубове. Такође су сви заједно закључили да постоје небројени начини креативног рада са читаоцима, симболично их назвавши „Бескрајна прича“ по роману Михаела Ендеа, који је као тему „свог“ клуба предложила једна група библиотекара.
Објављено: 02.12.2017. - 21:48:03

Књига месеца - јул

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2018.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018