Библиотечке услуге за особе треће животне доби
Специфичности корисника треће животне доби и представљање различитих начина и видова рада са таквим корисницима, била је тема стручног семинара у Библиотеци шабачкој.

Др Добрила Бегенишић и МА Јелена Бенић (Народна библиотека Србије) одржале су 25. маја стручни, акредитовани семинар под називом “Библиотечке услуге за особе треће животне доби”.

Кроз предавање и радионицу третирана су разноврсна питања везана за ову групу корисника: особе треће животне доби као специфични корисници библиотека; старе и немоћне особе; особе у старачким домовима; идентификовање особа треће животне доби у локалној заједници; сагледавање постојећих библиотечких услуга за ту циљну групу; библиотечке колекције за особе треће животне доби; колекције у библиотеци и колекције ван ње; књиготерапија; читалачки клубови; међугенерацијска солидарност; сарадња са старачким домовима; израда плана и програма рада са особама треће животне доби.

Упознавање са специфичностима рада са особама треће животне доби, као и са примерима добре праксе у свету, послужиће библиотекарима Мачванског округа као добра основа за креирање нових услуга у библиотеци, као и у самој локалној заједници.Објављено: 26.05.2017. - 19:09:54

Књига месеца - фебруар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2018.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018