Најзначајнији посао за библиотекаре „Откуп књига“ 2023. год.
Према допису Народне Библиотеке Србије који је упућен свим библиотекама у Србији , па и нашој , почеће овогодишња кампања Откупа књига за библиотеке за 2023. год.Комисија за откуп књига Министарства културе Р.Србије направила је шири избор наслова објављених 2022. године по пријавама на Конкурс за откуп публикација за библиотеке за 2023. годину које је расписало Министарство културе Р. Србије и који је био отворен од 6. фебруара до 17. марта 2023. године чиме је окончана прва фаза откупа.

Допис управника НБС (PDF формат)Објављено: 09.06.2023. - 08:46:52

Књига месеца - април

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2024.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018