Вођење библиотечке статистике
Шабачка библиотека, 22. септембра била је домаћин стручног акредитованог семинара за библиотечке раднике мачванског округа."Стручни библиотечко-информациони рад у библиотекама-вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику" назив је семинара које су успешно водиле Марина Митрић из Народне библиотеке Србије и Наташа Антонијевић из краљевачке библиотеке.Библиотечка статистика je саставни део библиотечког пословања. Ha основу статистичких показатеља прати се рад библиотеке, планира развој, врши поређење. Вођење библиотечке статистике подразумева одговарајуће евидентирање, груписање и обраду бројних података. Ha основу тих података израђују се анализе , истакла је поред осталог, г. Митрић. Овом семинару из љубовијске библиотеке присуствовали су библиотекар Стојан Ивановић, и књижничарка Јасмина Јефтенић


Објављено: 24.09.2023. - 17:46:14

Књига месеца - октобар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2023.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018