Нова апликација МБС
12.јуна у Малом Зворнику у библиотеци “17. септембар” одржана је обука за рад у новој апликацији Мрежа библиотеке Србије (МБС).Обуку је веома стручно и темељно водио Небојша Цвејић,библиотекар саветник из библиотеке шабачке.
.Апликација за Мрежу библиотека Србије (МБС) намењена је за прикупљање, обраду и презентацију статистичких података о библиотекама у Републици Србији, који представљају основу за израду годишњих извештаја о раду библиотека. Ова апликација замењује базу у Microsoft Access-у која је коришћена од 1997. године до 2018. године. Нова база урађена је као веб апликација, смештена је на серверима Народне библиотеке Србије, а библиотекари ће јој приступати онлајн и попуњавати и претраживати податке у складу са додељеним привилегијама. Сви подаци из старе базе пренети су у нову базу и могу се прегледати и претраживати, али не и мењати.
Сви подаци који се прикупљају у бази усклађени су са међународним и националним стандардима за библиотечку статистику, као и националном законском регулативом из ове области.


Објављено: 12.06.2020. - 21:48:16

Књига месеца - април

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2020.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018