Стручни надзор у библиотеци
Сагласно програму рада Библиотеке шабачке за 2019. годину, а на основу чланова 22. и 25. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник Републике Србије, бр.52/11) и у складу са Упуством о начину вршења надзора над стручним радом у библиотекама (Службени гласник Републике Србије, бр. 7/13) овлашћени библиотекар Матичне службе Библиотеке шабачке Небојша Цвејић, 28. новембра 2019 год. извршио је надзор над стручним радом у библиотеци „Милован Глишић“ у Љубовији.Објављено: 29.11.2019. - 12:01:09
Селим Селимовић о исламизацији на нашим просторима
„Рашка или Санџак“,“Да будемо оно што јесмо“,“Презимена и њихово порекло на Сјеничко-Пештерској висоравни“ књеге о којима је синоћ говорио аутор Салих Селимовић, као и о исламизацији на нашим просторима као историјском феномену.На синоћној промоцији говорили су још историчар Милоје Николић, као и народни посланик Срето Перић
Професор Селимовић, истражујући порекло, исламизацију, хришћанске и предхришћанске традиције муслимана, миграционе процесе у Старој Рашкој, па и на читавом простору бивше Југославије - до сада је све то сабрао у тринаест књига.
Објавио је, на исте теме и више од 100 стручних и научних радова. Његова књига "Прилози Старој Рашкој" управо је објављена. Допуњена је новим, драгоценим документима.”За историјску науку нема дилеме, већина муслимана у Рашкој области, као и у Босни и Херцеговини су пореклом Срби, који су сачували свој језик и обичаје. То потврђује архивска грађа западне и источне провинијенције, такође, литературе многих страних и домаћих историчара. Посебно су тим доказима богати архиви у Ватикану, Венецији, Бечу, Дубровнику, Kонстантинопољу - Истанбулу, Петербургу... На основу свега овога, не може се говорити о Бошњацима као о некаквом посебном народу, нити о посебности - Сви освајачи и окупатори радили су на томе да разбију, уситне и српски народ и његову државну целину, како би лакше одржали своју власт. Страни фактор је посебно користио верску различитост, јер су људи ту најосетљивији. Тачно је да су муслимани лутали у тражењу свог новог идентитета, јер, прихватањем ислама били су одбачени од својих хришћанских сународника, а и сами су се идентификовали с турским окупатором, мада то нису могли да буду ни по пореклу ни по језику” рекао је између осталог професор Селомовић.

Објављено: 29.11.2019. - 11:58:45

Књига месеца - септембар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2019.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018