Промиција библиотеке и читања
За библиотечке раднике Мачванског округа, матична библиотека у Шапцу организовала је стручно предавање на тему „ Промоција библиотека и читања“ проф. др.Гордане Стокић Симончић са Катедре за библиотекарство Филолошког факултета у Београду.Ово предавање пратили су и наши библиотекари Стојан Ивановић и Гордана Спасојевић
Говорећи о развоју библиотека кроз време професорка је истакла да историја библиотека открива да се оне формираjу на оном нивоу економског развоja друштва који омогућава
издржавање библиотеке, а да посебну погодност за њихов развој чине економска и политичка стабилност заједнице.

„Предајући већ годинама Историју књиге и библиотека

на Катедри за библиотекарство и информатику Филолошког факултета у Београду, могу са приличном сигурношћу да тврдим да историја није међу омиљеним дисциплинама српске младежи, нити је, долазећи на студије, знају довољно,“ истакла је поред осталог професорка Симончић.Она је још рекла да је
у суиздаваштву Градске библиотеке у Панчеву и Филолошког факултета у Београду објављен зборник радова „Библиотека кроз време: прилози општој историји библиотека до 16. века”, у коме је на 261 страни, кроз петнаест радова, хронолошки представљен историјски развој библиотека, од њиховог настанка до 16. века

Објављено: 07.04.2019. - 06:30:52

Књига месеца - новембар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2019.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018