Стручни семинар
Народна Библиотека Зворник
15.март ,стручни семинар

ДИГИТАЛНЕ УСЛУГЕ У БИБЛИОТЕКАМА 2,0

Теме:библиотеке у дигиталном добу,вештина коришћења информационих и комуникационих технологија за проналажење,процену,стварање и размену информација,иновативне библиотечке услуге
У Народној библиотеци у Зворнику 15.марта одржан је семинар за библиотечке раднике на тему „Дигиталне услуге у библиотекама“ са циљем демистификације овог процеса те указивања на могућности дигитализације садржаја и преноса истих до крајњих корисника.
Мирко Марковић, водитељ семинара, истакао је, поред осталог, да ће библиотеке бити места где се добијају дигиталне информације што је тренд у целом свету.
– Желимо да библиотеке и у најмањим местима имају дигиталне информације, од е-управе, информација које не могу добити на другим местима, до самих садржаја библиотека, а да опет буду доступне свима. Посебно је важно што семинару присуствују и радници из школских библиотека чиме се затвара круг у преносу дигиталне грађе у свим библиотекама – рекао је Марковић.

Нега Стјепановић, директорка Народне библиотеке истакла је да свака библиотека има могућност да своје збирке дигитализује и представи их јавности не само свог места него и широј јавности.
– Процес дигитализације је поприлично мистификован, али је ово увод у разбијање предрасуда о дигитализацији. Уједно, ово је пример како библиотекари уз мале трошкове и доста труда могу да дигитализују своју грађу, али и да свим корисницима пренесу знања о коришћењу ове грађе – навела је Стјепановић.Семинару је, по позиву, присуствовао Стојан Ивановић библиотекар Библиотеке *Милован Глишић* из Љубовије,која се интезивно припрема за процес дигитализације целокупне завичајне грађе.
Објављено: 16.03.2019. - 19:39:29

Књига месеца - новембар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2019.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018