Предавање о вршњачком насиљу и малолетничкој деликвенцији
У организацији библиотеке “Милован Глишић” 24. маја за ученике виших разреда ОШ “Петар Враголић” и њихове наставнике одржано је стручно предавање са темом”Вршњачко насиље са освртом на малолетничку деликвенцију” проф. др. Марије Ранђеловић из Београда, која се бави овом тематиком и која је оваква едукативна предавања одржала у више од 110 општина и градова у Србији.Овакав вид едукативних програма организује се у сарадњи са локалним самоуправама па је на јучерашњем предавању био присутан и заменик председника општине Љубовија г.Небојша Васић.
“Васпитање деце је највећи проблем данашњице, иако се сви фокусирају на образовање као најбитнији стуб друштва, Деца се свакодневно сусрећу са различитим проблемима у школи и ван ње, што значајно утиче на њихов развој и понашање. Недовољна комуникација између запослених у образовним установама и родитеља довела је до тога да су образовни радници изгубили нит разликовања одговорности и права детета, и почели су све да сврставају под „права“ што деци омогућава неконтролисано понашање које доводи до великих проблема као што су малолетничке трудноће, наркоманија и остале болести зависности, насиље” истакла је између осталог професорка Ранђеловић.Она је истакла да је вршњачко насиље у порасту у Србији, као и да нисмо сви адекватно информисани како би исто и препознали или уочили све знаке вршњачког насиља који нас упућују на то да се дешава нешто што је проблем данашње омладине.
Према њеним речима, врло је важно да научимо како да препознамо потенцијалне жртве и потенцијалне насилнике, да знамо како се врши насиље, како се оно доноси из породице и како преко медија улази у породицу.
На младе утичу породица, школа, медији, вршњаци….Уз одсуство васпитања и утицаја различитих фактора може доћи до поремећаја у понашању. Што се тиче вршњачког насиља и његове класификације као поремећаја у понашању, његови узроци се могу тражити у погрешном васпитању, у нереаговању васпитања, погрешним узорима неправовременој и неадекватној реакцији друштва, породице школе и свих установа одговорних за развој омладине.
Др Ранђеловић истиче да је превенција предуслов свега јер да бисмо нешто спречили морамо да знамо доста о самом проблему. Превенција се огледа у потенцијалима локалних самоуправа у смислу да свака заједница треба да на што бољи начин искористи своје потенцијале који омогућавају да млади користе своје слободно време на садржајан и користан начин. Ту се пре свега мисли на установе културе, спортске клубове, установе социјалне заштите, центре за професионалну оријентацију…

Објављено: 25.05.2018. - 20:14:12

Књига месеца - децембар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2018.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2018