Књига месеца - јун 2017. године

Кад су цветале тикве /Драгослав Михаиловић/


Кад су цветале тикве - Драгослав Михаиловић

Кад су цветале тикве је назив романа Драгослава Михаиловића, објављеног 1968. године. Овај први Михаиловићев роман, од тада објављен у више од двадесет издања, заузима значајно место у српској књижевности и култури последњих деценија 20. века. Роман је у време издавања изазвао значајну реакцију социјалистичког режима. Данас се роман Када су цветале тикве препоручује у средњошколском образовању Републике Србије и преведен је на тринаест језика.

Критичар Марко Недић, карактерише роман Кад су цветале тикве "као врло сложен и у основном садржинском слоју романескне приче и њеног значења, и у третирању главног јунака и његовог карактера, као и у кључним тачкама у мотивацији текста". У роману је уочљиво неколико важних елемената његове структуре и примењеног наративног поступка који су међусобно повезани. Један од њих односи се на причу романа у првом лицу и на посебну улогу коју у причању има језик књижевног јунака, уједно и наратора дела, други на начин на који он доживљава одлазак из Београда и начин на који прикрива жељу да се у њега некад ипак врати, следећи на коришћење наративних средстава да би се прича романа развијала по законитостима добро компоноване прозне целине. Међу најважнијим моментима свакако је наративна перспектива из које се саопштава судбина Љубе Шампиона. У том контексту је веома важно што се главни лик и фиктивни наратор током целе приче обраћа неком свом невидљивом слушаоцу и пасивном саговорнику, који се, ниједном не оглашава властитим исказима.<< Повратак на претходну страницу

Књига месеца - јануар

Web библиотека 2014.

Фејсбук страница

Уплата чланарине

Цене чланарине

Календар вести у 2018.

Српско-српски речник

Линкови

Библиотека "Милован Глишић" Љубовија © 2006-2014